Инженерно-геоложки доклад на район Кокаляне


Изучаваният район е разположен на 15 км. югоизточно от гр. София, в началото на пролома на р. Искър...
 

Инженерно-геоложка характеристика на район Петрич, Кресна и Гоце Делчев


Районът се намира в Югозападна България. На юг районът е ограден от границата с Гърция, където минават и планините Славянка и Беласица, а на запад районът достига до границата с Република Македония, където се разпростират Огражден планина и Малешевска...
 

Доклад за смолянски окръг


Географско положение, геоложки строеж, хидроложки условия, инжинерногеоложко райониране...
 

Практика по инженерна геология


"Кокаляне". Местоположение на района. Изучаваният район е разположен на 15 км югоизточно от гр.София, като включва част от Лозенската и Плана планина и горното течение на река Искър...
 

Инженерногеоложка характеристика на район “Кокаляне”


Учебната практика по инженерна геология се провежда, за да се наблюдава строежа и състоянието на скалите в естественото им състояние; да се наблюдават резултатите от геоложката дейност на ендогенните .....
 

Магмени скали


Образуване на магмените скали. Видове магмени скали. Състав и строеж на магмените скали...
 

Седиментни скали


Аргилит - аргилитите са глинести скали, които под влияние на гравитационно налягане, тектонски напрежения и др. са уплътнени и дехидратирани. Уплътняването е съпроводено от прекристализация и циментация на веществото...
 

Устойчивост срещу плъзгане по прекъснатости в скални масиви


Скалният масив преставлява дискретна среда, т.е. съдържа скални блокове и прекъснатости – тектонски пукнатини между тях...
 

Инженерно-геоложка характерискика на Кокаляне


Района на учебната практика се намира на юг от гр. София, заема северната част на Плано-Лозенския пролом. Обхваща аз. “Панчарево”, района на главното течение на р. Искър и...
 

Вода в строителните почви. Химичен състав


Хидрогеологията е наука за произхода, свойствата и движението на подземните води, както и за свойствата на вместващите ги скали...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Геология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Университет по архитектура, стро ...
Геология
за Студенти
Ограничаване на резултатите