ѕетрографи€


ѕод изветр€не се разбират всички изменени€, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до не€ под вли€ние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
 

Ѕерил


Ѕерилът е минерал от клас силикати. пълното му име е алуминиево-берилиев силикат. ’имичната му формула е следната: be3al2si6o18. Ѕерилът най-често се среща като пегматитов минерал с призматична морфологи€ в светли сивкавозелени и жълти тонове...
 

√еоложки процеси. »зветр€не на скалите


ѕод изветр€не тр€бва да се разбират всички изменени€, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до не€ под вли€ние не агенти от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата). “ези изменени€ са съвсем естествени...
 

≈кзогенни процеси и вли€нието им върху произхода и развитието на релефа на зем€та


»зветр€нето включва всички онези геоложки процеси, които се извършват в услови€, характерни за повърхностните части на земната кора и които вод€т до разрушаване на скалите....
 

ћагма и видове вулкани


ћагмата е стопена скална маса, намираща се под земната повърхност или под повърхността на вс€ка друга земеподобна планета....
 

ћагма Ц характеристика, химичен състав и свойства


ћагмата е огнетечна маса, ко€то е разтопена и има много сложен състав. “€ се образува във земната манти€ или с други думи Ц в дълбоката част на земната кора. ћагмата не може да бъде изследвана или да бъде пр€ко наблюдавана...
 

√еоложки цикъл и геоложки процеси. ѕрераждане на «ем€та


Ќауката е толкова напреднала, че може с относителна точност да ни даде информаци€ преди колко години се е формирала зем€та. ѕредвид, познатите проучвани€, т€ е на възраст от около 4,6 милиарда години...
 

–еферат по ѕочвознание


–екултиваци€та е процес, който включва определени дейности по възстанов€ването на първоначални€ облик на дадено м€сто, което е било увредено или унищожено по даден начин....
 

’идрогеологи€. ќсновни пон€ти€


«а практически нужди и по-лесно изучаване подземните води се класифицират по едни или други признаци. ѕризнаците се подбират в зависимост от страната, от ко€то се изучават и съответно характеризират подземните води. ѕо характера на празнините в...
 

 ласификаци€ на подпочвени води


 ъм подземните води се отнас€т всички води, разположени под повърхността и запълващи пори, празнини и пукнатини в скалите. ѕод зем€та се намира около 37 пъти повече вода, отколкото в реките, езерата и блатата...
1 2 »

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

—офи€
Ќов български университет
√еологи€
за —туденти
ќграничаване на резултатите