Ќамерени резултати 1-10 ќ“ 9
 

ѕ€сък - състав, приложение, находища, галери€


ѕ€съкът е зърнест материал, получен от естествени€ процес на разрушаване на скалите (изветр€не) или чрез натрошаване на по-едри скални късове (трошен п€сък)....
 

√еологи€ на находището "—чупената планина"- кърджалийско


 ато петрографска разновидност перлитите са известни от кра€ на XVIII в., но като полезно изкопаемо се разработват едва през 40-те години на двадесети век...
 

—едиментни скали


—ъстав на ——. –азлични по състав и по компоненти, а разнообразието в минералните и химически състав на тези компоненти предопредел€ доста разнообразни характеристики на тези скали...
 

”сложнени€ и аварии по време на сондиране


¬ този курсов проект са разгедани основните видове усложнени€, причините за възникването им и методите за предотврат€ване на тези усложнени€...
 

—ероводород


—ероводород в природени€ газ, очистването му и добив на с€ра и водород...
 

“ехника и технологи€ за изследване на газови сондажи. ћетоди за обработка на получените данни.


÷елта на курсови€ проект е да ни запознае, както с базовите техники и технологии за изследване на газови сондажи и методи за обработка на получените данни, така и с новите технологии...
 

ќрганична геохими€


√еохими€та е интердисциплинарна наука, изучаваща химичните особености на геоложките обекти.  акто хими€та, така и геохими€та, в зависимост от природата на изучаваните обекти, се дели на неорганична и органична геохими€....
 

‘изика на нефтени€т и газов пласт


ѕрезентаци€ за свойствата на скалите и съдържащите се в т€х въглеводороди...
 

 арбонатни скали


ќписание на различните видове карбонатни скали. ¬ зависимост от начина на т€хното образуване и на техни€ специфичен минераложки и химичен състав.  ласификаци€ на типове текстури и структури. –азпространение и добив. ”потреба в бита и икономиката...

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

—офи€
ћ√” "—в. »ван –илски"
√еологи€
за —туденти
ќграничаване на резултатите