Ћекции по напо€ване и отводн€ване


«а ц€лостната технологи€ по изпълнение на мелиоративните работи са включени различни по сво€ характер операции, които могат да се обедин€т по технологичен признак...
 

Ћекции по геологи€ и геоморфологи€


—ъдържа лекции за »зветр€не; ≈рози€; ≈кзараци€,екзарационни форми и наслаги.ƒейност на ледниците и форми,създадени от т€х;...
 

ќбщи сведени€ за инженерната геологи€ и хидрогеологи€та

22 апр 2008
·
10
·
3,768
·
188
·
179

»нженерната геологи€ изучава природните услови€, определ€щи проектирането, строителството и експлоатаци€та на съоръжени€та...
 

ћагнитен метод на обогат€ване

25 май 2008
·
12
·
5,455
·
110
·
149

Ћекци€ по обогатителна техника на тема магнитните методи за обогат€ване предимно на метални руди...
 

ќбработване на пространствени данни


≈дно важно пон€тие намерило приложение в картографи€та и световната картографска литература и най-ефикасни€т метод за описване на характеристиките на един набор от данни е въвеждането на четирите измерителни скали...
 

√еоложко картиране

22 фев 2010
·
10
·
2,668
·
83
·
154

√еоложкото картиране основен метод при геоложки проучвани€...
 

«еметресени€та като бедствие


¬ сеизмично активните райони на планетата, включително и в Ѕългари€, земетресени€та са най-опасните и непри€тни природни бедстви€. ќб€снението е в спецификата на €влението Ц краткотрайно и силно въздействие с изключително нехуманни последстви€...
 

Ћекци€ за студенти


√еоложка дейност на морските води. —едиментогенеза и литогенеза. ћорско утайконатрупване.  онтинентално утайконатрупване
 

√еоложка документаци€ по проучвателни изработки


Ќаходищата на полезни изкопаеми в процеса на проучване се изучават чрез документиране на геологопроучвателните изработки. √еоложкото документиране осигур€ва данни за из€сн€ване...
 

ћетоди на проучване


ѕроектирането и осъществ€ването на един или друг вид строителство в даден район изисква задължително съответна инженерно-геоложка и хидрогеоложка информаци€. т€ се полу чава с помощта на редица методи, които в основата си са общогеоложки...
1 2 3 4 5 » 6

 ачи лекци€ и спечели
 

—подели своите Ћекции по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
Ћекции
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...