Строеж на слънчевата система. Характеристика на земята


Слънчевата система представлява една много малка част от вселената. Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина – облак от междузвезден прах...
 

Комбинирани методи на обогатяване


Обогатяването е процес на концентриране на дадена суровина от малки количества към по-големи чрез отделяне на ценния компонент от рудната маса или от други вредни примеси, чрез магнитни, оптични, флотационни, разделяне по плътност, разделяне по едрина...
 

Ковариация и корелация. Изследване на статистическите зависимости


Връзката между две или повече от две променливи величини се нарича зависимост. Когато зависимостта е изразена математически, тя се нарича функция - математическо равенство, в което са свързани две или повече променливи величини....
 

Кварц


Името на кварца, произлиза от немската дума "qwer" и "erz" , които означават „секущ на руда”. Кварцът е един от най–разпространените в природата силикатни минерали. Съставлява 12% от литосферата...
 

Реферат по Почвознание


Рекултивацията е процес, който включва определени дейности по възстановяването на първоначалния облик на дадено място, което е било увредено или унищожено по даден начин....
 

Геоложка дейност на реки,морета,блата и вятър


Повърхностно течащи води – цялата водна маса, която се стича по земната повърхност, по-голяма част от материалите носени от повърхностно тичащите вади се транспортират до моретата и океаните, където се утаяват...
 

Водни свойства и воден режим на почвите


Освен за почвознание, материалът помага и за други дисциплини, като геология, геоморфология и др...
 

Предварителен статистически анализ на данните


Хистрограми, секторни диаграми и др. Видове графики за кондензиране на данните. Вариограмен анализ...
 

Магма – характеристика, химичен състав и свойства


Магмата е огнетечна маса, която е разтопена и има много сложен състав. Тя се образува във земната мантия или с други думи – в дълбоката част на земната кора. Магмата не може да бъде изследвана или да бъде пряко наблюдавана...
 

Геостатистика. Нормални разпределения и линейна корелация


Геостатистиката е дисциплина която изучава добиването на информация чрез анализ и ентерпретация на емпирични данни , използвайки теорията на вероятностите ....

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Геология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент