—ветовен океан


—ветовен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на зем€та, включваща всички океани и морета, свързани помежду си пр€ко или чрез протоци...
 

«емна кора, манти€, €дро


«емната кора е най-горни€ слой на зем€та, разположен между земната повърхност и граница на ћохоривичич (наричана границата ћохо)....
 

Ѕиологично пречистване на кисели руднични води


ѕрезентаци€та включва-какво за кисели руднични води,как се пречистват,физико-химични методи,схеми за третиране на киселите руднични води и други...
 

«еметресени€


–азказва за земетресени€та и от какво се причин€ват те....
 

–еките в Ѕългари€


–еките в Ѕългари€. ƒадени са най дългите раки в българи€ и т€хната дължина откъде извират и къде се вливат. »ма много снимков материал...
 

∆ивотните през палеозо€


ѕалеозойската ера се раздел€ на н€колко периода: камбрий, ордовик, силур, девон, карбон и перм....
 

≈волюци€та на зем€та


∆ивотът на зем€та се е по€вил преди най - малко 3,5 милиарда години, тоест със 700 милиона години по -р ано, отколкото се см€таше досега. “ова стана €сно, след като изследователи от “окийски€ технологичен институт, ръководени от професор ...
 

ћинералите

06 сеп 2011
·
31
·
311
·
29
·
48

“ози материал е предназначен да послужи на студентите по дисциплината геологи€...
 

—труктури на сулфидните минерали


ѕрезентаци€, даваща информаци€ за структурата на различни сулфидни минерали...
1 2 3 4 5 » 13

 ачи презентаци€ и спечели
 

—подели своите ѕрезентации по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент