Ќамерени резултати 1-10 ќ“ 4
 

√еодинамика

14 мар 2011
·
5
·
1,260
·
13

√равиметри€та намира широко приложение при решаване на геоморфологични и инжинерно-геоложки задачи. “акива могат да бъдат изучаването на земната кора и манти€...
 

“върдост на рудните материали


¬ минераграфи€та под твърдост се подразбира съпротивлението на минерала при механичен натиск. –азличават се относителна и абсолютна твърдост...
 

 урсов проект по водно строителство


»зчисл€ване отточните характеристики в зависимост от падналите валежи за река ћарица. ќпредел€не на водното количество за река ћарица. »зчисл€ване на количеството на наносите...
 

Kолоквиум по √еологи€


ћинерали: наименование, група по химичен състав, бл€сък, цепителност, твърдост по моос или специфична плътност...

 ачи упражнение и спечели
 

—подели своите ”пражнени€ по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
”пражнени€
ќграничаване на резултатите