Ћекции по геологи€ и геоморфологи€


—ъдържа лекции за »зветр€не; ≈рози€; ≈кзараци€,екзарационни форми и наслаги.ƒейност на ледниците и форми,създадени от т€х;...
 

ѕодземен вигледобив


ƒобивни€ участък е разположен в северозападната част на рудничното поле. Ќаходището се разкрива с три вертикални шахти Ц две при долната граница на рудничното поле (главна-¬Ў1 и спомагателна Ц ¬Ў2) и една вентилационна (¬Ў3) при горната...
 

Ћекции по √еологи€ 1

01 фев 2010
·
31
·
12,006
·
115
·
245

ќсновната цел на петрологи€та е да се разбере геологическата система, в ко€то се е създало скалното т€ло. ¬с€ко петроложко изследване започва със събирането на петрографските факти, а после от т€х се гради петрогенетичната интерпретаци€....
 

ѕетрографи€


ѕод изветр€не се разбират всички изменени€, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до не€ под вли€ние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
 

ѕрактика по инженерна геологи€


" окал€не". ћестоположение на района. »зучавани€т район е разположен на 15 км югоизточно от гр.—офи€, като включва част от Ћозенската и ѕлана планина и горното течение на река »скър...
 

“ърсене и проучване на полезни изкопаеми


ћеднопорфирното находище јсарел е разположено в централнта част на ѕанагюрско- ≈трополски€ руден район в местността около връх –азлатица на н€колко километра западно от ѕанагюрище. ќруд€ването е вместено в зона...
 

≈волюци€та на зем€та


∆ивотът на зем€та се е по€вил преди най - малко 3,5 милиарда години, тоест със 700 милиона години по -р ано, отколкото се см€таше досега. “ова стана €сно, след като изследователи от “окийски€ технологичен институт, ръководени от професор ...
 

ћинералите

06 сеп 2011
·
31
·
311
·
29
·
48

“ози материал е предназначен да послужи на студентите по дисциплината геологи€...
 

—труктури на сулфидните минерали


ѕрезентаци€, даваща информаци€ за структурата на различни сулфидни минерали...
 

 варц


»мето на кварца, произлиза от немската дума "qwer" и "erz" , които означават Дсекущ на рудаФ.  варцът е един от найЦразпространените в природата силикатни минерали. —ъставл€ва 12% от литосферата...
1 2 3 4 5 » 8

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
20 - 1 страници
ќграничаване на резултатите

ѕо јвторство

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...