—троеж на слънчевата система. ’арактеристика на зем€та


—лънчевата система представл€ва една много малка част от вселената. —чита се, че —лънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъгл€вина Ц облак от междузвезден прах...
 

ќбщи сведени€ за инженерната геологи€ и хидрогеологи€та

22 апр 2008
·
10
·
3,768
·
188
·
179

»нженерната геологи€ изучава природните услови€, определ€щи проектирането, строителството и експлоатаци€та на съоръжени€та...
 

√еоложко картиране

22 фев 2010
·
10
·
2,668
·
83
·
154

√еоложкото картиране основен метод при геоложки проучвани€...
 

ƒоклад за смол€нски окръг


√еографско положение, геоложки строеж, хидроложки услови€, инжинерногеоложко райониране...
 

¬одни свойства и воден режим на почвите


ќсвен за почвознание, материалът помага и за други дисциплини, като геологи€, геоморфологи€ и др...
 

»нженерногеоложка характеристика на район ¬елико “ърново

16 дек 2010
·
8
·
1,434
·
23
·
52

–елефът е равнинен в района на река –осица и река Ћефеджа, а в останалата част преобладава хълмист релеф. —редната надморска височина е 534 м. «а областта най-висок е ћинин „укар Ц 704м...
 

√еологи€ и проучване на минерални находища


Ћекциите по "√еологи€ и проучване на минерални находища" при доцент —трашимиров...
 

Ѕерил


Ѕерилът е минерал от клас силикати. пълното му име е алуминиево-берилиев силикат. ’имичната му формула е следната: be3al2si6o18. Ѕерилът най-често се среща като пегматитов минерал с призматична морфологи€ в светли сивкавозелени и жълти тонове...
 

Ѕургаски район

13 апр 2011
·
8
·
887
·
32
·
65

√еоложки строеж, структура, скали, камъни, свлачища, срутища, развитие...
 

—едиментни скали


јргилит - аргилитите са глинести скали, които под вли€ние на гравитационно нал€гане, тектонски напрежени€ и др. са уплътнени и дехидратирани. ”плътн€ването е съпроводено от прекристализаци€ и циментаци€ на веществото...
1 2 3 4 5 » 7

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
7 - 10 страници
ќграничаване на резултатите

ѕо јвторство

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...