Лекции по напояване и отводняване


За цялостната технология по изпълнение на мелиоративните работи са включени различни по своя характер операции, които могат да се обединят по технологичен признак...
 

Скалите като минерални агрегати


Интрузивни – образувани в резултат на внедряване на магма в земната кора. Типичен представител на киселите е гранита, на средните- диорита и на основните-габрото. Главните скалообразуващи минерали са плагиоклаза, ортоклаза и биотока. Второстепенните...
 

Основи на геологията


Система на геологията- това е съвкупност от научни дисциплини всяка, от които се занимава с решаването на някоя или няколко от основните задачи, които стоят пред геоложката наука...
 

Геоложки процеси. Изветряне на скалите


Под изветряне трябва да се разбират всички изменения, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до нея под влияние не агенти от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата). Тези изменения са съвсем естествени...
 

Златоград

01 юни 2011
·
6
·
663
·
21

По поречието на река Върбица има пукнатини в гнайсии. Зададения район има голямо количество без напорни порови води,циркулиращи в речни чакъли и пясъци...
 

Определения по структурна геология


Разграничават се три фундаментални категории структурно-геоложки форми: контакти – това са границите които разделят геоложките тела. В тази категория са включени...
 

Магма – характеристика, химичен състав и свойства


Магмата е огнетечна маса, която е разтопена и има много сложен състав. Тя се образува във земната мантия или с други думи – в дълбоката част на земната кора. Магмата не може да бъде изследвана или да бъде пряко наблюдавана...
 

Геотехнически проучвания на терена

03 мар 2013
·
6
·
658
·
6
·
11

Геотехническите проучвания трябва да осигурят достатъчно данни за земната основа и подземните води. Необходимо е точно описание на основните характеристики на земната основа и характеристичните стойности на почвените параметри....
 

Най-силните земетресения в България


Земетресението (земетръс) е явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Съпроводено е с трептения в земните пластове и повърхност, които се разпространяват като сеизмични вълни...
 

Геоложки цикъл и геоложки процеси. Прераждане на Земята


Науката е толкова напреднала, че може с относителна точност да ни даде информация преди колко години се е формирала земята. Предвид, познатите проучвания, тя е на възраст от около 4,6 милиарда години...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Геология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент