Ћекции по напо€ване и отводн€ване


«а ц€лостната технологи€ по изпълнение на мелиоративните работи са включени различни по сво€ характер операции, които могат да се обедин€т по технологичен признак...
 

—троеж на слънчевата система. ’арактеристика на зем€та


—лънчевата система представл€ва една много малка част от вселената. —чита се, че —лънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъгл€вина Ц облак от междузвезден прах...
 

ќбщи сведени€ за инженерната геологи€ и хидрогеологи€та

22 апр 2008
·
10
·
3,768
·
188
·
179

»нженерната геологи€ изучава природните услови€, определ€щи проектирането, строителството и експлоатаци€та на съоръжени€та...
 

ћагнитен метод на обогат€ване

25 май 2008
·
12
·
5,455
·
110
·
149

Ћекци€ по обогатителна техника на тема магнитните методи за обогат€ване предимно на метални руди...
 

¬ъведение в открити€ добив

09 фев 2010
·
2
·
645
·
43
·
76

«а добиване на полезни изкопаеми се използват различни начини на разработване на находищата, като основите са открит, подземен ,подводен и геотехнологичен...
 

√еоложка дейност на реки,морета,блата и в€тър


ѕовърхностно течащи води Ц ц€лата водна маса, ко€то се стича по земната повърхност, по-гол€ма част от материалите носени от повърхностно тичащите вади се транспортират до моретата и океаните, където се ута€ват...
 

ѕрактика по инженерна геологи€


" окал€не". ћестоположение на района. »зучавани€т район е разположен на 15 км югоизточно от гр.—офи€, като включва част от Ћозенската и ѕлана планина и горното течение на река »скър...
 

—калите като минерални агрегати


»нтрузивни Ц образувани в резултат на внедр€ване на магма в земната кора. “ипичен представител на киселите е гранита, на средните- диорита и на основните-габрото. √лавните скалообразуващи минерали са плагиоклаза, ортоклаза и биотока. ¬торостепенните...
 

ќсновни пон€ти€ и положени€ по технологичната характеристика на рудните находища


–удно находище се нарича естествено натрупване (отлагане) на рудни минерали в земните недра или на повърхността, което по количество, качество и услови€ на зал€гане е годно за промишлено използуване...
 

«еметресени€


–азказва за земетресени€та и от какво се причин€ват те....
1 2 3 4 5 » 9

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
от ”ченици
ќграничаване на резултатите

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...