–елефообразуване


Ќачин на релефообразуването, фактори оказващи значение за неговото протичане...
 

¬одни свойства и воден режим на почвите


ќсвен за почвознание, материалът помага и за други дисциплини, като геологи€, геоморфологи€ и др...
 

ѕрактика по инженерна геологи€


" окал€не". ћестоположение на района. »зучавани€т район е разположен на 15 км югоизточно от гр.—офи€, като включва част от Ћозенската и ѕлана планина и горното течение на река »скър...
 

“ърсене и проучване на полезни изкопаеми


ћеднопорфирното находище јсарел е разположено в централнта част на ѕанагюрско- ≈трополски€ руден район в местността около връх –азлатица на н€колко километра западно от ѕанагюрище. ќруд€ването е вместено в зона...
 

«еметресени€та като бедствие


¬ сеизмично активните райони на планетата, включително и в Ѕългари€, земетресени€та са най-опасните и непри€тни природни бедстви€. ќб€снението е в спецификата на €влението Ц краткотрайно и силно въздействие с изключително нехуманни последстви€...
 

ћинни изработки


ѕод минна изработка се разбира кухина в земната кора, прокарана за добив или проучване на полезни изкопаеми. —поред дълбочината на разполагане минните изработки биват...
 

—калообразуващи минерали


¬ табличен вид са представени всички основни минерали и техните свойства...
 

Ћекци€ за студенти


√еоложка дейност на морските води. —едиментогенеза и литогенеза. ћорско утайконатрупване.  онтинентално утайконатрупване
 

—ъстав€не на геоложки профил и оценка услови€та за строителство


«ададени€т район е проучен посредством картировка и сондажни проучвани€ и са открити следните инжинерно геоложки разновидности:льос, мазна глина, среднозърнест и глинест п€сък, варовик плътен, песъклива глина, разнозърнест чакъл, сива глина...
 

—калите като минерални агрегати


»нтрузивни Ц образувани в резултат на внедр€ване на магма в земната кора. “ипичен представител на киселите е гранита, на средните- диорита и на основните-габрото. √лавните скалообразуващи минерали са плагиоклаза, ортоклаза и биотока. ¬торостепенните...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » 41

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
ќграничаване на резултатите

ѕо ”ниверситети

ћинно-геоложки униве ... (71) —” "—в.  лимент ќхри ... (26) ”ниверситет по архит ... (14) Ќов български универ ... (11) ћ√” "—в. »ван –илски" (9) ”ј—√ (8) ¬еликотърновски унив ... (6) ёгозападен университ ... (6) мгу (5) Ўуменски университет ... (5) “ракийски университет (4) »кономически универс ... (3) “ехнологичен колеж к ... (3) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (3) ¬арненски свободен у ... (3) ¬—” "Ћюбен  аравелов" (3) “ехнически университет (2) Ћесотехнически униве ... (2) —ифийски университет (2) ”Ќ—— (2) ЌЅ” (2) ћ√” —¬. »¬јЌ –»Ћ— » (1) вуз (1) Ўуменски университет (1) ¬“” (1) “ехнически университет (1) —офийски университет (1) —”"—в.  лимент ќхрид ... (1) ё«” "Ќеофит –илски" (1) ‘илиал - –азград на –” (1) htmu (1) ј. ънчев (1) ’“ћ” (1) ¬»Ќ— (1) ЅјЌ и —” "—в.  лимен ... (1) —офийски ”ниверситет ... (1) Ќ¬” "¬асил Ћевски" (1) ћинно-геоложки униве ... (1) јграрен университет (1) ”ниверситет "ѕроф. д ... (1) Ќационален военен ун ... (1) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (1) ’имикотехнологичен и ... (1) –усенски университет ... (1)
още университети...

ѕо ѕроизведение

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...