ќбработване на пространствени данни


≈дно важно пон€тие намерило приложение в картографи€та и световната картографска литература и най-ефикасни€т метод за описване на характеристиките на един набор от данни е въвеждането на четирите измерителни скали...
 

√еоложка дейност на реки,морета,блата и в€тър


ѕовърхностно течащи води Ц ц€лата водна маса, ко€то се стича по земната повърхност, по-гол€ма част от материалите носени от повърхностно тичащите вади се транспортират до моретата и океаните, където се ута€ват...
 

Ћекци€ за студенти


√еоложка дейност на морските води. —едиментогенеза и литогенеза. ћорско утайконатрупване.  онтинентално утайконатрупване
 

ѕетрографи€


ѕод изветр€не се разбират всички изменени€, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до не€ под вли€ние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
 

ћинералоги€ на оруд€ването в находище √овежда


ћестоположение на находището, геоложка обстановка, описание на минералите, микроскопски снимки, съдържание на злато...
 

–елефообразуване


Ќачин на релефообразуването, фактори оказващи значение за неговото протичане...
 

¬одни свойства и воден режим на почвите


ќсвен за почвознание, материалът помага и за други дисциплини, като геологи€, геоморфологи€ и др...
 

ѕрактика по инженерна геологи€


" окал€не". ћестоположение на района. »зучавани€т район е разположен на 15 км югоизточно от гр.—офи€, като включва част от Ћозенската и ѕлана планина и горното течение на река »скър...
 

“ърсене и проучване на полезни изкопаеми


ћеднопорфирното находище јсарел е разположено в централнта част на ѕанагюрско- ≈трополски€ руден район в местността около връх –азлатица на н€колко километра западно от ѕанагюрище. ќруд€ването е вместено в зона...
 

«еметресени€та като бедствие


¬ сеизмично активните райони на планетата, включително и в Ѕългари€, земетресени€та са най-опасните и непри€тни природни бедстви€. ќб€снението е в спецификата на €влението Ц краткотрайно и силно въздействие с изключително нехуманни последстви€...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 » 41

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
ќграничаване на резултатите

ѕо ”ниверситети

ћинно-геоложки униве ... (71) —” "—в.  лимент ќхри ... (26) ”ниверситет по архит ... (14) Ќов български универ ... (11) ћ√” "—в. »ван –илски" (9) ”ј—√ (8) ¬еликотърновски унив ... (6) ёгозападен университ ... (6) мгу (5) Ўуменски университет ... (5) “ракийски университет (4) »кономически универс ... (3) “ехнологичен колеж к ... (3) ¬—” "„ерноризец ’рабър" (3) ¬арненски свободен у ... (3) ¬—” "Ћюбен  аравелов" (3) “ехнически университет (2) Ћесотехнически униве ... (2) —ифийски университет (2) ”Ќ—— (2) ЌЅ” (2) ћ√” —¬. »¬јЌ –»Ћ— » (1) вуз (1) Ўуменски университет (1) ¬“” (1) “ехнически университет (1) —офийски университет (1) —”"—в.  лимент ќхрид ... (1) ё«” "Ќеофит –илски" (1) ‘илиал - –азград на –” (1) htmu (1) ј. ънчев (1) ’“ћ” (1) ¬»Ќ— (1) ЅјЌ и —” "—в.  лимен ... (1) —офийски ”ниверситет ... (1) Ќ¬” "¬асил Ћевски" (1) ћинно-геоложки униве ... (1) јграрен университет (1) ”ниверситет "ѕроф. д ... (1) Ќационален военен ун ... (1) ѕ” "ѕаисий ’илендарски" (1) ’имикотехнологичен и ... (1) –усенски университет ... (1)
още университети...

ѕо ѕроизведение

ѕо ѕодреждане по

ѕопул€рност –ейтинг още подреждане по...