Лекции по геология и геоморфология


Съдържа лекции за Изветряне; Ерозия; Екзарация,екзарационни форми и наслаги.Дейност на ледниците и форми,създадени от тях;...
 

Седиментни скали


На земната повърхност под действието на изветрянето скалите (от всички генетични типове) се разрушават. Получените изветрителни про дукти се пренасят от водата, силата на тежестта, вятъра...
 

Петрография


Кратки сведения за магмени, седиментни и метаморфни скали...
 

Основи на геологията


Система на геологията- това е съвкупност от научни дисциплини всяка, от които се занимава с решаването на някоя или няколко от основните задачи, които стоят пред геоложката наука...
 

Магмени скали


Образуване на магмените скали. Видове магмени скали. Състав и строеж на магмените скали...
 

Кристалография


Кристалографията изучава формата, вътрешния строеж, произхода и свойствата на кристалите. Думата “кристал” е гръцка и означава “лед” древните гърци са наричали бистрия и прозрачен кварц “планински кристал”, тъй като са смятали...
 

Строеж на слънчевата система. Характеристика на земята


Слънчевата система представлява една много малка част от вселената. Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина – облак от междузвезден прах...

Избрани критерии за търсене

Геология
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

Минно-геоложки униве ... (71) СУ "Св. Климент Охри ... (25) Университет по архит ... (14) Нов български универ ... (11) МГУ "Св. Иван Рилски" (9) Югозападен университ ... (6) Великотърновски унив ... (6) УАСГ (6) мгу (5) Шуменски университет ... (5) Тракийски университет (4) Икономически универс ... (3) Технологичен колеж к ... (3) ВСУ "Черноризец Храбър" (3) Варненски свободен у ... (3) ВСУ "Любен Каравелов" (3) УНСС (2) НБУ (2) Технически университет (2) Лесотехнически униве ... (2) Сифийски университет (2) Университет "Проф. д ... (1) Химикотехнологичен и ... (1) Русенски университет ... (1) Шуменски университет (1) вуз (1) Технически университет (1) ЮЗУ "Неофит Рилски" (1) СУ"Св. Климент Охрид ... (1) Филиал - Разград на РУ (1) htmu (1) ХТМУ (1) А.Кънчев (1) ВИНС (1) БАН и СУ "Св. Климен ... (1) НВУ "Васил Левски" (1) Софийски Университет ... (1) Аграрен университет (1) Минно-геоложки униве ... (1) Национален военен ун ... (1)
още университети...

По Специалности

Геология (19) ССС (10) Геология и проучване ... (10) Екология и опазване  ... (9) География (8) Геология на минералн ... (6) Екология (6) Сондиране и добив на ... (6) Инженерна геология (5) Туризъм (4) МиГ (3) Хидроинженерна геология (3) Хидрогеология и инже ... (3) Пътно строителство (3) История и география (3) Предучилищна и начал ... (3) Химични технологии (3) Геология и геоинформ ... (3) СДНГ (3) Водоснабдяване и кан ... (2) Счетоводство и контрол (2) Минерални технологии (2) Маркшайдерство и гео ... (2) Хидротехническо стро ... (2) Геодезия (2) За всички специалности (1) ХИГ (1) Национална и региона ... (1) Газова,горивна и пре ... (1) УУЗИ (1) рпи (1) Строителство на сгра ... (1) Архитектура (1) Компютърни технологи ... (1) Електроника (1) hIG (1) Строителство на сгра ... (1) Приложна геофизика (1) Добив, транспорт и с ... (1) rrp (1) геоло (1) Добив и транспорт на ... (1) Открито разработване ... (1) ПУПЧЕ (1) Индустриално инженер ... (1) Медицинска сестра (1) Открито разработване ... (1) Инженерен дизайн (1) Журналистика (1) Финанси (1) fht (1) Електротехника и обз ... (1) Материалознание (1) МО (1) Икономика на строите ... (1) ГПМЕР (1) Регионално развитие (1) Защита на населениет ... (1) Геология на минералн ... (1) Инженерна химия и съ ... (1) Агрономство- хидроме ... (1) Регионално развитие  ... (1) ВиК (1)
още специалности...