—троеж на слънчевата система. ’арактеристика на зем€та


—лънчевата система представл€ва една много малка част от вселената. —чита се, че —лънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъгл€вина Ц облак от междузвезден прах...
 

≈волюци€та на зем€та


∆ивотът на зем€та се е по€вил преди най - малко 3,5 милиарда години, тоест със 700 милиона години по -р ано, отколкото се см€таше досега. “ова стана €сно, след като изследователи от “окийски€ технологичен институт, ръководени от професор ...
 

—троеж на «ем€та и земната кора


—троеж на «ем€та и хипотезите за нейното възникване. —ъществуват повече от 4-5 хипотези за възникването на «ем€та. ќт т€х са:студен произход на зем€та и топъл произход на зем€та...
 

¬ътрешен строеж и геофизични свойства на «ем€та


»зследване на вътрешни€ строеж на зем€та. ƒанните от преките наблюдени€ за строежа на на зем€та зас€гат само най- близките до повърхността части от земната кора....
 

—троеж на планетата «ем€


ѕланетата «ем€; води, полезни, изкоаеми, атмосфера, климат, континентален дрейф, движение на зем€та....
 

≈кзогенни процеси и вли€нието им върху произхода и развитието на релефа на зем€та


»зветр€нето включва всички онези геоложки процеси, които се извършват в услови€, характерни за повърхностните части на земната кора и които вод€т до разрушаване на скалите....
 

«ем€та през ћезозойската ера. —тратиграфска под€лба. –азвитие на морфоструктурите. ќрганизмов св€т.


¬ началото на ћезозойската ера всички основни континентални суши са били обединени в един огромен суперконтинент ѕангеа. ¬ кра€ на триаски€ период ѕангеа започва да се разкъсва...
 

—троеж и развитие на зем€та


Ќай-важните неща за строежа и развитието на «ем€та през цели€ си период - от раждането до наши дни....
 

ѕланетата «ем€


ѕланетата «ем€ е обикновена, по-скоро малка "скална" планета. «ем€та се намира на 149,6 х 106 км. от слънцето и е третата по отдалеченост от него планета...
 

ѕроизход и строеж на зем€та


ѕроизход и строеж на —лънчевата система и «ем€та. ¬ъзраст на «ем€та. геохронологи€...
1 2 »

 ачи материал и спечели
 

—подели своите ћатериали по √еологи€ с учениците и студентите в Ѕългари€ и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
—печели безплатен абонамент

»збрани критерии за търсене

√еологи€
«ем€
ќграничаване на резултатите